środa, 2 grudnia 2015

Aroszkowskiblog: Szkolenia BHP

Aroszkowskiblog: Szkolenia BHP: Pierwszy dzień pracy w firmie MCdonalds Polska Sp z.o o. oznacza szkolenie wstępne oraz instruktaż stanowiskowy przeprowadzony przez kiero...

niedziela, 11 października 2015

Szkolenia z bezpiecznej pracy a zagrożenie

Każdy pracujący człowiek musi mieć w pamięci, że wypadki chodzą po ludziach. Bez znaczenia jest czy ta praca opiera się na redagowaniu artykułów w gazetach czy budowaniu dróg. Ryzyko sprawienia sobie urazu istnieje w każdej chwili a dodatkowo w większości sytuacji o tej prawdzie zapominamy.

Dowiedz się więcej w temacie: Szkolenia ogólne BHP dla kadry kierowniczej Popielów

Bardzo dużo firm zapomina, że kursy BHP powinny być organizowane choćby raz na kilka lat po to, żeby członkowie personelu umieli zidentyfikować ryzyko i zdołali je oszacować. Ocena ryzyka na stanowisku pracy to nie tylko godzenie się na produkcję w nieprostych okolicznościach, ale świadomość ryzyka i w razie konieczności minimalizowanie go. Wypadki przy pracy zdarzają się bardzo często i praktycznie codziennie możemy o tym poczytać w Internecie czy zobaczyć w TV. Na nieszczęście, zdecydowana większość tych wypadków nie miałaby miejsca, gdyby jednostki biorące w nich udział wiedziały chociaż czym są zasady BHP. W wielu wypadkach spotyka to ludzi pracujących w ogromnych maszynach rolniczych oraz dodatkowo na słupach energetycznych. Szkolenia nie zajmują dużo czasu , a przecież za ich sprawą ryzyko sprawienia sobie urazu ostotnie maleje, a przecież o taki efekt chodzi żeby być bezpiecznym.Opłaca się brać w kursie aktywny udział, zabierać głos, warto nieco sobie utrwalić.

sobota, 1 sierpnia 2015

Jak silny jest goryl?

Badania dowodzą, że goryle mają siłę mięśniową około 7-10 razy większą od człowieka. Co to oznacza? Ano tyle, że kilogram mięśni goryla generuje siedem do dziesięciu razy większą siłę od kilograma takiego samego mięśnia u człowieka.

Dlatego też zwierzęta te są bardzo niebezpieczne, mimo przyjaznego ludziom nastawienia.
Dodatkowym czynnikiem ryzyka podczas spotkania z gorylami jest to, że ważą one nierzadko w okolicach 200 kilogramów i jest to po prostu góra mięśni. Nawet 200 kilogramowy człowiek - kulturysta byłby ekstremalnie silny, a co dopiero goryl!

środa, 15 lipca 2015

Typowe przyczyny wypadków

Mamy często do czynienia z przypadkami, w których wypadek wydarzył się podczas rozmowy pracowników. Kiedy dwie osoby są bardzo pochłonięte dyskusją, mogą nie zauważać tego, co dzieje się wokół nich. A najczęściej może wtedy dochodzić do niebezpiecznych sytuacji, które są powodowane koniecznością obsługiwania sprzętów lub urządzeń mechanicznych. Rozmowy w pracy nie są oczywiście zakazane, ale nie powinny one rzutować na poziom bezpieczeństwa, którego będziemy doświadczać. Wykonując usługi BHP Opole zauważamy pewną prawidłowość – wypadki najczęściej dochodzą w miejscach, w których pracują osoby dobrze się znające. Wynika to z tzw rozluźnienia atmosfery, które następnie sprawia, że stosunek do pracy staje się lżejszy, a niebezpieczeństwa pomijamy.

Zły stan sprzętu


Nasze specjalistyczne usługi BHP Opole już wielokrotnie potwierdziły, że niektóre wypadki miały miejsce tylko z powodu kiepskiej jakości i stanu technicznego sprzętu, który został udostępniony pracownikom. Jeżeli sprzęt nie jest okresowo wymieniany, a usterki naprawiane, to możliwość skaleczenia się wzrasta kilkukrotnie. Dlaczego używany sprzęt jest daleki od stanu doskonałości? Zaniedbania mogą być wynikiem drastycznych oszczędności czynionych przez kierownictwo lub brakiem informacji od samych pracowników, którzy powinni zgłaszać, że narzędzia, jakimi się posługują, nie są w takim stanie, w jakim być powinny.

Brak przeszkolenia


Usługi BHP Opole regularnie mają do czynienia z pracownikami, którzy zostali dopuszczeni do wykonywania konkretnej czynności, bez wcześniejszego, należytego przeszkolenia. W efekcie mamy do czynienia z kadrą osób, której powierzono odpowiedzialną pracę, bez należytego szkolenia i wyposażenia ich w stosowne umiejętności. W takich przypadkach nie pozostaje nic innego, jak tylko zrealizowanie cyklu szkoleń i treningów,w których braki zostaną uzupełnione, pod okiem doświadczonych instruktorów i trenerów.

Podsumowując, w większości przypadków wypadki w miejscu pracy mają jeden, wspólny powód – nadmierne oszczędności, odbijające się na złej jakości sprzęcie, niewykwalifikowanych pracownikach, a także zbyt dużym tempie pracy, które nie pozwala na dokładne i bezpieczne wykonywanie każdej czynności. Jaki mają cel szkolenia BHP Opole, aby móc zapobiegać takim przypadkom? Ich głównym zadaniem jest zapewnienie pracownikom wiedzy na temat tego, jak należy, a jak nie postępować, aby praca była bezpieczna dla każdego z nich. Szkolenia wstępne i okresowe są więc szczególnie ważne, zwłaszcza dla nowo zatrudnionych pracowników, którzy w początkowej fazie pracy, mogą nie otrzymać należytych informacji, na temat tego jak należy, a jak nie postępować.


Z tego też miejsca polecamy usługi BHP Opole wszystkim firmom, które nie zamierzają oszczędzać na bezpieczeństwie pracowników, dbając o dobre warunki pracy i ich wiedzę o BHP.

niedziela, 3 maja 2015

Co bada GUS?

Każdy przedsiębiorca co roku musi wysyłać do Głównego Urzędu Statystycznego różnorodne ankiety i sprawozdania. Przykładowo mowa o czymś takim, jak badania PL1, sprawozdanie o warunkach zatrudnienia Z 10, jak również różne inne, głównie związane z takimi zakresami danych:
Jakością pracy, Trendami powstawania nowych miejsc zatrudnienia, Trendami w gospodarce, Tendencjami inwestycyjnymi.
GUS bada także kwestie łączące się z z bezpieczeństwem pracy, kwestie związane z płacami i ogólnie wszystkim, co dzieje się na odcinku szef - pracownik.

Opolskie w czołówce

Ważną pozycję w sprawdzaniu trendów oraz przyczyn ich powstawania, lub też określania przyszłych kierunków są wypadki przy pracy. Opole w tej materii może się pochwalić - wg danych Urzędu Statystycznego jest tu najmniej wypadków w pracy. To nic zaskakującego, albowiem Opolskie jest najmniejszym z województw w kraju, ponadto nie jest bardzo uprzemysłowione. Jest to racja, jednak nie w stosunku do danych GUS, bo te wyliczono dzieląc na 1000 pracujących.

Niska wypadkowość w opolskiem - co może być jej przyczyną?

Po pierwsze na pewno są to widoczne działania OIP Opole, a wśród nich:
  • Programy zapobiegawcze
  • Szkolenia dla przedsiębiorców
  • Skuteczne kontrole kończące się wystąpieniami i zaleceniami
Ten ostatni podpunkt na uprzedniej liście nie jest przyjemny, lecz jednocześnie można zauważyć, że każda jedna kontrola z PIP Opole przynosi w jakiś tam pośredni sposób skutek - bardziej bezpiecznej pracy i zatrudnienia.
Druga sprawa, to większa świadomość samych firm - za sprawą sieci sprawdzają, jakie mają powinności w kwestii bezpiecznej pracy, dzięki zaawansowanym i niejednokrotnie darmowym sieciowym narzędziom mogą łatwiej zapanować nad sprawami BHP i Prawa Pracy. A więc nie trzeba już wkładać tak wiele wysiłku i nakładów, by dowiedzieć się cokolwiek o Kodeksie Pracy.
Trzecia przyczyna niewielkiej liczby wypadków, to sami pracownicy. W Opolskiem jest znaczna migracja za granicę - za lepiej płatną pracą.Zarazem ludzie wróciwszy do Polski sami nie chcą już wykonywać pracy w zakładach nie spełniających norm BHP i Prawa Pracy i nie tak łatwo przystają na pracę w niesprzyjających warunkach.

poniedziałek, 6 kwietnia 2015

Rynki Kapitałowe w marcu 2015

Rynek obligacji

Jednym z istotniejszych czynników kształtujących sytuację na rynku polskich obligacji skarbowych jest polityka. Istotne są trzy instytucje. Pierwsza z nich, Rada Polityki Pieniężnej (RPP), obniżyła na początku marca główną stopę procentową o 50 pkt. i jednakowoż jasno zasugerowała, że kolejnych nie zrobi. Generalnie dla obligacji skarbowych korzystna jest sytuacja, gdy ma nastąpić fala obniżek stóp procentowych.

Gospodarka

Pierwszy i drugi miesiąc roku nie przyniósł nic, co zmieniłyby naszą ocenę możliwości gospodarczych dla Polski. Dalej konsekwentnie sądzimy, że z początkiem 2015 roku generalnie sytuacja inwestycyjna nie budzi zastrzeżeń, przy perspektywie jakiejś bliżej na ten moment nieokreślonej poprawy w kolejnych kwartałach. według ostatnich dostępnych danych, czyli tych z IV kw. poprzedniego roku, polska wzrost gospodarczy wyniósł 3,1% licząc rok do roku dzięki takim czynnikom jak konsumpcja wewnętrzna (urósł wówczas on o 3,1% rok do roku) oraz inwestycje, głównie firm (+9% r/r). Czynnikiem, który obniżył skalę ożywienia było saldo wymiany z zagranicą (-1,5%). Później w ciągu roku 2015 oczekujemy przynajmniej utrzymania tempa wzrostu popytu krajowego lub nawet umiarkowanego przyspieszenia. Większa skala poprawy winna pojawić się na polu inwestycji, głównie za sprawą spodziewanego wzrostu liczby realizowanych projektów w infrastrukturze wg założeń budżetu UE na kolejne lata.
fundusze marzec 2015
Handel zagraniczny: da się przypuszczać, że czeka Nas nadejście konkretnej poprawy wskutek coraz bardziej prawdopodobnego ocieplenia koniunktury w Unii (zakładamy, że saldo wymiany handlowej ze wschodnimi sąsiadami nie ulegnie poprawie po znacznym pogorszeniu w 2014 roku). Polityka pieniężna w ostatnim czasie: Dzięki utrzymującej się ujemnej inflacji (odczyt in?acji za styczeń 2015 roku -1,3%), a także w związku z decyzjami wielu unijnych banków centralnych chcących obniżenia kosztu kredytu, Rada Polityki Pieniężnej niedawno zmniejszyła główną stopę procentową z 2% do 1,5%. Przy okazji Rada dała do zrozumienia, że kończy się niemal 3- letni cykl obniżek.
Realizacja zamiarów Rady zdaje się pewna, więc nie należy obawiać się dalszych zmian kosztu kredytu co najmniej do końca roku.

Rynek akcji

Luty przyniósł profity dla posiadaczy funduszy inwestujących kapitał na polskich akcji. WIG wzrósł wtedy o dwa procent z okładem. W zwyżkach swoje zasługi miały w przeważającej mierze podmioty o mniejszej kapitalizacji, albowiem indeks giełdowych gigantów (WIG20) zyskał jedynie 1%, jednocześnie wskaźnik sWIG80 niemalże o sześć procent. Oznacza to, że jak na razie obecny rok dał odwrócenie tendencji z ubiegłego roku.. Perspektywy dla światowych giełd wydają się poprawiać w bieżącym roku. Obecny rok da prawdopodobnie niewielkie podkręcenie tempa wzrostu światowej gospodarki (według informacji MFW do 3,5% z 3,3% w 2014 roku). Jednocześnie w większości obszarów gospodarczych słusznie jest oczekiwać wzrostu skumulowanych zysków raportowanych przez firmy.
Wyceny nie są z grupy historycznie niskich, ale wg naszej oceny nie są na tyle duże by się ich znacząco obawiać w środowisku niskich kosztów pieniądza z jakim mamy obecnie do czynienia. Zarazem rekordowo wyśrubowane ceny papierów dłużnych w głównych obszarach i wiążące się z tym znikome szanse na wysoki zysk w segmencie dłużnym mogą odegrać znaczną rolę we wzroście zainteresowania akcjami.
Patrząc lokalnie uważamy, że wzrośnie atrakcyjność inwestycyjna mniejszych spółek nad gigantami. Wg Nas w tym segmencie łatwiej o raptowną poprawę wyników, a wyceny niejednokrotnie są z dużym marginesem na zysk. Szanse na wyższy zarobek to też tradycyjnie w tej sytuacji większe ryzyko, związane m.in. z większą podatnością na zmiany trendu i kierunku przepływu kapitału (więcej o tym tutaj).

niedziela, 8 marca 2015

Gospodarka na terenie Strzelec Opolskich

Gospodarka na terenie Strzelec Opolskich.

Liczba mieszkańców w Strzelcach Opolskich to ok. 18 tysięcy.Wydawało by się, że nie jest to tak duże miasto, ale gospodarka na terenie Strzelec jest bardzo dobrze rozwinięta. Na powierzchni byłej fabryki maszyn gospodarczych stanął Obszar Ekonomiczny w Strzelcach Opolskich.

W Strzelcach Opolskich można spotkać zakłady produkcyjne konstrukcji metalowych, produkcji chemii kosmetycznej i gospodarczej, producentów mebli, transport pasażerski i towarowy, urządzenia dla przemysłu energetycznego, produkcja okien i drzwi, konstrukcje stalowe, transport specjalistyczny, fabryka części samochodowych i inne zakłady.

Stworzono także sieć marketów handlowych.

W Strzelacach Opolskich znajduje się wysoko rozwinięta budowla: kanalizacyjna, utworzono oczyszczalnię ścieków i wysypisko odpadów komunalnych.Strzelce Opolskie cieszą się pięknymi terenami turystycznymi, powstały szlaki rowerowe, wymienić można też parki krajobrazowe, zabytki oraz ciekawą historię.
Na obszarze Strzelec Opolskich istnieje wiele ciekawych parków krajobrazowych i rezerwatów, jest: Park Krajobrazowy „Góra Św. Anny”, Krajobraz Bory Stobrawsko - Turawskie pod ochroną, rezerwat roślinności Ligota Dolna.Najobszerniejszym zabytkiem w Strzelcach Opolskich jest Park Miejski.