niedziela, 8 marca 2015

Gospodarka na terenie Strzelec Opolskich

Gospodarka na terenie Strzelec Opolskich.

Liczba mieszkańców w Strzelcach Opolskich to ok. 18 tysięcy.Wydawało by się, że nie jest to tak duże miasto, ale gospodarka na terenie Strzelec jest bardzo dobrze rozwinięta. Na powierzchni byłej fabryki maszyn gospodarczych stanął Obszar Ekonomiczny w Strzelcach Opolskich.

W Strzelcach Opolskich można spotkać zakłady produkcyjne konstrukcji metalowych, produkcji chemii kosmetycznej i gospodarczej, producentów mebli, transport pasażerski i towarowy, urządzenia dla przemysłu energetycznego, produkcja okien i drzwi, konstrukcje stalowe, transport specjalistyczny, fabryka części samochodowych i inne zakłady.

Stworzono także sieć marketów handlowych.

W Strzelacach Opolskich znajduje się wysoko rozwinięta budowla: kanalizacyjna, utworzono oczyszczalnię ścieków i wysypisko odpadów komunalnych.Strzelce Opolskie cieszą się pięknymi terenami turystycznymi, powstały szlaki rowerowe, wymienić można też parki krajobrazowe, zabytki oraz ciekawą historię.
Na obszarze Strzelec Opolskich istnieje wiele ciekawych parków krajobrazowych i rezerwatów, jest: Park Krajobrazowy „Góra Św. Anny”, Krajobraz Bory Stobrawsko - Turawskie pod ochroną, rezerwat roślinności Ligota Dolna.Najobszerniejszym zabytkiem w Strzelcach Opolskich jest Park Miejski.