środa, 15 lipca 2015

Typowe przyczyny wypadków

Mamy często do czynienia z przypadkami, w których wypadek wydarzył się podczas rozmowy pracowników. Kiedy dwie osoby są bardzo pochłonięte dyskusją, mogą nie zauważać tego, co dzieje się wokół nich. A najczęściej może wtedy dochodzić do niebezpiecznych sytuacji, które są powodowane koniecznością obsługiwania sprzętów lub urządzeń mechanicznych. Rozmowy w pracy nie są oczywiście zakazane, ale nie powinny one rzutować na poziom bezpieczeństwa, którego będziemy doświadczać. Wykonując usługi BHP Opole zauważamy pewną prawidłowość – wypadki najczęściej dochodzą w miejscach, w których pracują osoby dobrze się znające. Wynika to z tzw rozluźnienia atmosfery, które następnie sprawia, że stosunek do pracy staje się lżejszy, a niebezpieczeństwa pomijamy.

Zły stan sprzętu


Nasze specjalistyczne usługi BHP Opole już wielokrotnie potwierdziły, że niektóre wypadki miały miejsce tylko z powodu kiepskiej jakości i stanu technicznego sprzętu, który został udostępniony pracownikom. Jeżeli sprzęt nie jest okresowo wymieniany, a usterki naprawiane, to możliwość skaleczenia się wzrasta kilkukrotnie. Dlaczego używany sprzęt jest daleki od stanu doskonałości? Zaniedbania mogą być wynikiem drastycznych oszczędności czynionych przez kierownictwo lub brakiem informacji od samych pracowników, którzy powinni zgłaszać, że narzędzia, jakimi się posługują, nie są w takim stanie, w jakim być powinny.

Brak przeszkolenia


Usługi BHP Opole regularnie mają do czynienia z pracownikami, którzy zostali dopuszczeni do wykonywania konkretnej czynności, bez wcześniejszego, należytego przeszkolenia. W efekcie mamy do czynienia z kadrą osób, której powierzono odpowiedzialną pracę, bez należytego szkolenia i wyposażenia ich w stosowne umiejętności. W takich przypadkach nie pozostaje nic innego, jak tylko zrealizowanie cyklu szkoleń i treningów,w których braki zostaną uzupełnione, pod okiem doświadczonych instruktorów i trenerów.

Podsumowując, w większości przypadków wypadki w miejscu pracy mają jeden, wspólny powód – nadmierne oszczędności, odbijające się na złej jakości sprzęcie, niewykwalifikowanych pracownikach, a także zbyt dużym tempie pracy, które nie pozwala na dokładne i bezpieczne wykonywanie każdej czynności. Jaki mają cel szkolenia BHP Opole, aby móc zapobiegać takim przypadkom? Ich głównym zadaniem jest zapewnienie pracownikom wiedzy na temat tego, jak należy, a jak nie postępować, aby praca była bezpieczna dla każdego z nich. Szkolenia wstępne i okresowe są więc szczególnie ważne, zwłaszcza dla nowo zatrudnionych pracowników, którzy w początkowej fazie pracy, mogą nie otrzymać należytych informacji, na temat tego jak należy, a jak nie postępować.


Z tego też miejsca polecamy usługi BHP Opole wszystkim firmom, które nie zamierzają oszczędzać na bezpieczeństwie pracowników, dbając o dobre warunki pracy i ich wiedzę o BHP.