poniedziałek, 6 kwietnia 2015

Rynki Kapitałowe w marcu 2015

Rynek obligacji

Jednym z istotniejszych czynników kształtujących sytuację na rynku polskich obligacji skarbowych jest polityka. Istotne są trzy instytucje. Pierwsza z nich, Rada Polityki Pieniężnej (RPP), obniżyła na początku marca główną stopę procentową o 50 pkt. i jednakowoż jasno zasugerowała, że kolejnych nie zrobi. Generalnie dla obligacji skarbowych korzystna jest sytuacja, gdy ma nastąpić fala obniżek stóp procentowych.

Gospodarka

Pierwszy i drugi miesiąc roku nie przyniósł nic, co zmieniłyby naszą ocenę możliwości gospodarczych dla Polski. Dalej konsekwentnie sądzimy, że z początkiem 2015 roku generalnie sytuacja inwestycyjna nie budzi zastrzeżeń, przy perspektywie jakiejś bliżej na ten moment nieokreślonej poprawy w kolejnych kwartałach. według ostatnich dostępnych danych, czyli tych z IV kw. poprzedniego roku, polska wzrost gospodarczy wyniósł 3,1% licząc rok do roku dzięki takim czynnikom jak konsumpcja wewnętrzna (urósł wówczas on o 3,1% rok do roku) oraz inwestycje, głównie firm (+9% r/r). Czynnikiem, który obniżył skalę ożywienia było saldo wymiany z zagranicą (-1,5%). Później w ciągu roku 2015 oczekujemy przynajmniej utrzymania tempa wzrostu popytu krajowego lub nawet umiarkowanego przyspieszenia. Większa skala poprawy winna pojawić się na polu inwestycji, głównie za sprawą spodziewanego wzrostu liczby realizowanych projektów w infrastrukturze wg założeń budżetu UE na kolejne lata.
fundusze marzec 2015
Handel zagraniczny: da się przypuszczać, że czeka Nas nadejście konkretnej poprawy wskutek coraz bardziej prawdopodobnego ocieplenia koniunktury w Unii (zakładamy, że saldo wymiany handlowej ze wschodnimi sąsiadami nie ulegnie poprawie po znacznym pogorszeniu w 2014 roku). Polityka pieniężna w ostatnim czasie: Dzięki utrzymującej się ujemnej inflacji (odczyt in?acji za styczeń 2015 roku -1,3%), a także w związku z decyzjami wielu unijnych banków centralnych chcących obniżenia kosztu kredytu, Rada Polityki Pieniężnej niedawno zmniejszyła główną stopę procentową z 2% do 1,5%. Przy okazji Rada dała do zrozumienia, że kończy się niemal 3- letni cykl obniżek.
Realizacja zamiarów Rady zdaje się pewna, więc nie należy obawiać się dalszych zmian kosztu kredytu co najmniej do końca roku.

Rynek akcji

Luty przyniósł profity dla posiadaczy funduszy inwestujących kapitał na polskich akcji. WIG wzrósł wtedy o dwa procent z okładem. W zwyżkach swoje zasługi miały w przeważającej mierze podmioty o mniejszej kapitalizacji, albowiem indeks giełdowych gigantów (WIG20) zyskał jedynie 1%, jednocześnie wskaźnik sWIG80 niemalże o sześć procent. Oznacza to, że jak na razie obecny rok dał odwrócenie tendencji z ubiegłego roku.. Perspektywy dla światowych giełd wydają się poprawiać w bieżącym roku. Obecny rok da prawdopodobnie niewielkie podkręcenie tempa wzrostu światowej gospodarki (według informacji MFW do 3,5% z 3,3% w 2014 roku). Jednocześnie w większości obszarów gospodarczych słusznie jest oczekiwać wzrostu skumulowanych zysków raportowanych przez firmy.
Wyceny nie są z grupy historycznie niskich, ale wg naszej oceny nie są na tyle duże by się ich znacząco obawiać w środowisku niskich kosztów pieniądza z jakim mamy obecnie do czynienia. Zarazem rekordowo wyśrubowane ceny papierów dłużnych w głównych obszarach i wiążące się z tym znikome szanse na wysoki zysk w segmencie dłużnym mogą odegrać znaczną rolę we wzroście zainteresowania akcjami.
Patrząc lokalnie uważamy, że wzrośnie atrakcyjność inwestycyjna mniejszych spółek nad gigantami. Wg Nas w tym segmencie łatwiej o raptowną poprawę wyników, a wyceny niejednokrotnie są z dużym marginesem na zysk. Szanse na wyższy zarobek to też tradycyjnie w tej sytuacji większe ryzyko, związane m.in. z większą podatnością na zmiany trendu i kierunku przepływu kapitału (więcej o tym tutaj).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz