niedziela, 3 maja 2015

Co bada GUS?

Każdy przedsiębiorca co roku musi wysyłać do Głównego Urzędu Statystycznego różnorodne ankiety i sprawozdania. Przykładowo mowa o czymś takim, jak badania PL1, sprawozdanie o warunkach zatrudnienia Z 10, jak również różne inne, głównie związane z takimi zakresami danych:
Jakością pracy, Trendami powstawania nowych miejsc zatrudnienia, Trendami w gospodarce, Tendencjami inwestycyjnymi.
GUS bada także kwestie łączące się z z bezpieczeństwem pracy, kwestie związane z płacami i ogólnie wszystkim, co dzieje się na odcinku szef - pracownik.

Opolskie w czołówce

Ważną pozycję w sprawdzaniu trendów oraz przyczyn ich powstawania, lub też określania przyszłych kierunków są wypadki przy pracy. Opole w tej materii może się pochwalić - wg danych Urzędu Statystycznego jest tu najmniej wypadków w pracy. To nic zaskakującego, albowiem Opolskie jest najmniejszym z województw w kraju, ponadto nie jest bardzo uprzemysłowione. Jest to racja, jednak nie w stosunku do danych GUS, bo te wyliczono dzieląc na 1000 pracujących.

Niska wypadkowość w opolskiem - co może być jej przyczyną?

Po pierwsze na pewno są to widoczne działania OIP Opole, a wśród nich:
  • Programy zapobiegawcze
  • Szkolenia dla przedsiębiorców
  • Skuteczne kontrole kończące się wystąpieniami i zaleceniami
Ten ostatni podpunkt na uprzedniej liście nie jest przyjemny, lecz jednocześnie można zauważyć, że każda jedna kontrola z PIP Opole przynosi w jakiś tam pośredni sposób skutek - bardziej bezpiecznej pracy i zatrudnienia.
Druga sprawa, to większa świadomość samych firm - za sprawą sieci sprawdzają, jakie mają powinności w kwestii bezpiecznej pracy, dzięki zaawansowanym i niejednokrotnie darmowym sieciowym narzędziom mogą łatwiej zapanować nad sprawami BHP i Prawa Pracy. A więc nie trzeba już wkładać tak wiele wysiłku i nakładów, by dowiedzieć się cokolwiek o Kodeksie Pracy.
Trzecia przyczyna niewielkiej liczby wypadków, to sami pracownicy. W Opolskiem jest znaczna migracja za granicę - za lepiej płatną pracą.Zarazem ludzie wróciwszy do Polski sami nie chcą już wykonywać pracy w zakładach nie spełniających norm BHP i Prawa Pracy i nie tak łatwo przystają na pracę w niesprzyjających warunkach.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz